Skötsel av Guppy, Poecilia reticulata

Skötsel av Guppy, Poecilia reticulata

Roligt att du är intresserad av att skaffa guppy! Vi är vackra små fiskar som är väldigt vanliga i akvarium. Här får du tips om hur du sköter oss bäst.

Ursprung

Guppy, Poecilia reticulata, är en vanlig akvariefisk som ursprungligen kommer från nordöstra Sydamerika. De vattendrag där de lever finns ofta i låglandet eller i regnskogsmiljö. Vattnet är varmt, 22 – 28 grader Celsius, med ett pH omkring 6 - 8. Det är viktigt att ge guppyn en naturlig miljö för att de ska växa och må bra. Vattenkvalitet som inte stämmer med deras behov kommer göra dem stressade.

Foder

Deras föda i det vilda består framförallt av alger och insektslarver. Man kan ge dem de flesta sorters kommersiellt fiskfoder - fråga vår personal så får du råd. De tycks må allra bäst om de även får äta minimala, levande insekter så som daphnier/vattenloppor. Sådana kan du också köpa i butik!

Socialt liv

Guppys lever i stim och har ändå ett komplext socialt beteende som innebär att de särskiljer mellan olika individer. Alltså kan de känna igen nya fiskar och fiskar de träffat innan. Vissa studier visar även att fiskar kan känna igen sina skötare. Det är väldigt viktigt att du har flera guppys i ditt akvarium. Guppys kan leva med fredliga fiskar av andra arter, men man ska vara observant på att dessa inte biter på guppyns stora fenor.

Inredning

I akvariemiljön vill de gärna ha ganska mycket växter, till exempel vattenflytande sådana som gör att fisken känner sig trygg från landlevande rovdjur. Andra gömställen brukar också uppskattas av guppyn.