Kennelhosta

Kennelhosta

Kennelhosta är ett samlingsbegrepp på en smittsam luftvägsinfektion med hosta hos hund dom orsakas av virus och/eller en bakterie. Det är inte anmälningspliktigt, ingen epizooti eller zoonos.

Anmälningsplikt gäller sjukdomar som kan smittas mellan djur och människa. Epizooti betyder att det är en sjukdom som kan vara ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa. Zoonos innebär att det är en infektion som kan överföras mellan djur och människa genom direkt kontakt, livsmedel, miljön eller via tex mygg och fästingar.

En hund som en gång haft kennelhosta är inte immun och kan få det igen.

Symptom

  • Hostattacker med kväljningar
  • Slem hostas upp, oftast är det vitt eller genomskinligt
  • Feber
  • Sänkt allmäntillstånd så som trött och dålig aptit
  • Rinnande nos
  • Nysningar
  • Avvikande andning

Alla hundar drabbas inte av alla symptom samtidigt.

Kennelhosta kan orsakas av flera olika virus. För att fördjupa dig kring de olika virusen som ger kennelhosta rekommenderar jag att läsa på https://www.sva.se/amnesomraden/djursjukdomar-a-o/kennelhosta-hos-hund/

”För kennelhosta brukar rekommendationen vara att hunden inte bör träffa andra hundar och inte vistas i hundklubb, hunddagis och liknande under 2 veckor från det att den började hosta, eftersom det är under denna tid en hund som längst kan vara smittförande med CPiV-2.”
– SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt

Fallen för dock ses över individuellt och rådgöras med veterinär.

Vaccination mot kennelhosta ger inte 100% garanti på att hunden inte blir smittad eller inte sprider vidare smittan. Det kan dock ge mildare symptom om hunden är vaccinerad.

Hur kennelhosta smittas

Smittan sprider sig genom att hundar träffas och hälsar på varandra men även om de delar vattenskål eller leksaker. Det smittas via oss människor och genom hundens saliv. Att hunden nyser, hostar, skäller. Risken att smitta sprids och hundar blir sjuka är på utrymmen där många hundar vistas samtidigt. Tex tävlingar, kurser, hunddagis eller hundpensionat. Risken är även större om hunden vistas där det är dålig ventilation, om den utsätts för kraftig stress, kyla eller miljö som är dammig.

Inkubationstid

Det kan ta 2-10 dagar innan en hund blir sjuk. Det är dock inte alla hundar som uppvisar symptom när de bär på kennelhostan, men kan sprida smittan vidare ändå.

Har din hund träffat en annan hund som sedan visar symptom på kennelhosta bör du alltså vara extra försiktig under 10 dagar för att minska smittspridning.

”För kennelhosta brukar rekommendationen vara att hunden inte bör träffa andra hundar och inte vistas i hundklubb, hunddagis och liknande under två veckor från det att den började hosta, eftersom det är under denna tid en hund som längst kan vara smittförande med CPiV-2.”
– SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt

Fastställa diagnosen

Man kan ta ett svabb-prov från nässekretet eller från hundens luftstrupe. Att åka in till en fysisk veterinär medför dock en risk att sprida smittan vidare. Därför kan man i många fall få hjälp digitalt eller över telefonsamtal. Då är det bra om du har filmat hunden när den hostat som du kan visa för veterinären.

Det är alltid viktigt att kontakta veterinären för att få det konstaterat, så att hostan inte är symptom på annan sjukdom. Om symptomen blir långvariga är det viktigt att kontakta veterinär för att utreda att det inte har övergått till lunginflammation.

Behandling

Kennelhosta är självläkande. Man kan rådfråga veterinären och eventuellt få hostdämpande medicin. Det är viktigt att hunden tar det lugnt och får mycket vila. Använd utrustning på hunden som inte triggar igång hosta.