Fjäderplockning

Fjäderplockning

Fjäderplockning är ett självskadebeteende som kan orsakas av en eller flera faktorer. Ett långvarigt problem kan bli kroniskt och därmed svårt att bryta.

Men vad orsakar då denna typ av beteendestörning och vad kan vi som fågelägare göra för att förebygga att det händer?  Vad gör jag om jag har en fågel som plockar sig och hur bryter jag ett maniskt beteende?

Fjäderplockning uppstår oftast som ett resultat av långvarig stress och depression. Det kan dock också bero på bakomliggande medicinska anledningar till exempel kroniska smärtor, hudproblem, näringsbrist, vitaminbrist, förgiftning eller sjukdom så som psittacosis eller aspergillois. Om du har en fågel som plockar sig är det därför viktigt att omgående uppsöka veterinär som kan fastställa vad som orsakat beteendet.

Som tidigare nämnt är några av de vanligaste orsakerna till plockning faktiskt de orsaker som är lättast att förebygga, nämligen stress, uttråkning och depression.

Fåglar är sociala, högintelligenta djur som kräver mycket stimulans och umgänge. Allra bäst trivs de med andra fåglar. Det är alltid rekommenderat att ha fåglar tillsammans, minst två stycken. På så vis slipper de vara ensamma när ägaren inte är hemma.

En fågel kan också börja plocka sig vid hormonell frustration. Detta är vanligast bland parbildande arter som suttit ensamma och präglats på människor. En fågel som har valt en människa som sin livspartner kommer med större sannolikhet att bli sexuellt frustrerad under häckningsperioden vilket i sin tur kan orsaka fjäderplockning, aggressivitet och andra beteendestörningar.

En individ som hålls ensam lider större risk att drabbas av allmän depression. Dock kräver fåglar fortfarande mycket stimulans och motion om de är flera tillsammans. Att få röra sig och flyga fritt i huset dagligen är mycket viktigt både för den fysiska och psykiska hälsan. Utöver den fysiska stimulans detta erbjuder krävs också mental stimulans, till exempel i form av träning. Mer om hur du får din fågel att må bra finner du i artikeln berikning och stimulans för tamfåglar

 

När anledningen till plockning har identifierats hos en individ är det dags att börja arbeta med problemet.

Om beteendet har pågått i mer än sex månader finns det risk för att det har blivit ett kroniskt beteende. En anledning till detta kan bero på att det kliar mycket när de nya fjäderpennorna tränger ut ur huden. I fall där fågeln inte låter bli de nya fjädrarna kan det ibland vara lämpligt att under en tid använda tratt eller skyddade tröja. Om fågeln har plockat i många år finns det en risk att fjädersäckarna har skadats. Om så är fallet kommer inga nya fjädrar att växa ut även om fågel slutar plocka sig. Dock växer det ofta ut dun som täcker den bara huden.

 

Fjäderplockning är något de flesta fågelägare fruktar, men också något som är enkelt att förebygga. Se alltid till att vara noga med smittskydd samt att fågeln inte får i sig något potentiellt giftigt. Håll i största möjliga mån fåglar tillsammans och ge dem rikligt med motion, berikning och stimulans. En god kost är A och O för alla levande varelser; mer om hur du utfodrar din fågel finner du i artikeln frögroddning.