Särskilda villkor för kurser med Nyméri hundperspektiv

Betalning
Betalning vid bokningstillfället avser alltid så kallad bokningsavgift. 
Aktuella priser anges vid tidpunkten för beställningen för då tiden rådande prissättning, hänvisas till hemsida www.zoogiganten.se
ZooGiganten har förbehåll för felskrivningar och tryckfel.

Bokningsavgift
Erlägges med 100% av tjänstens kostnad vid bokningstillfället.
Transaktionen anses vara betalad när tjänsten startar.

Att Avboka/omboka
Detta måste göras direkt till Nymeri Hundperspektiv på dennes kontaktuppgifter nedan. Avbokning måste ske skriftligen till info@nymerihundperspektiv.se
Sms och Röstbrevlåda är ej giltig metod för avbokning.

Uteblivet besök

Uteblivna besök som inte meddelas utgår ingen ersättning för bokningsavgiften.

Avbokning som meddelas 0-14 dagar innan kursstart
Ingen ersättning för bokningsavgift.

Avbokning som meddelas >14 dagar innan kursstart
Utgår ersättning med 50% av bokningsavgiften.

Ångerrätt
Du har rätt att frånträda avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter du gjort bokningen. Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skriva ett klart och tydligt meddelande på mail om ditt beslut att frånträda avtalet till info@nymerihundperspektiv.se

Flyttad eller inställd kurs
Om vi (Nyméri Hundperspektiv) blir tvungna att ändra datum för kurser eller andra bokningar och ni inte har möjlighet att delta på nytt satt datum har ni rätt att få pengarna för det tillfället tillbaka.

Aggressiv/rädsla hund
Om din hund visar starka aggressiva beteenden eller har starka rädslor måste du meddela detta innan du anmäler dig till kurs. Om detta ej görs kan vi på kurs neka dig att delta. Avgiften betalas då ej tillbaka.

Försäkring
Ditt djur behöver vara försäkrat för att deltaga på kurser. 
Din försäkring behöver täcka eventuella skador som kan uppkomma på ett kurstillfälle. 

Vaccinering, Sjukdom, Ohyra
Hunden ska vara vaccinerad med DHPPI, frisk från smittsamma sjukdomar och utan ohyra. 

Olycka
Zoogiganten och Nymeri Hundperspektiv står inte för kostnader vid olycka och kan inte hållas ansvarig för någon efterföljande ohälsa. Är ditt djur veterinärvårdsförsäkrad kan du undvika onödiga kostnader vid olycka. 

Ersättning vid olycka/skada
Om djuret förolyckas under kurstillfället hålls inte Nymeri Hundperspektiv eller Zoogiganten ersättningsskyldiga. 

Skada/sjukt djur efter kurstillfälle
Kurshållaren och Zoogignaten kan inte hållas ansvarig för några omständigheter som må drabba djuret efter kurstillfället.

Särskild för beteendeutredning och privatlektioner
Giltighetstiden för en beteendeutredning är sex månader från bokningsdatum (av paketet).

När du bokat plats på utredning eller rådgivning som inte till fullo betalas online, skickas faktura med 14 dagars förfallotid. Uteblivna fakturabetalningar förbehåller sig företaget rätten att avboka din kurs eller utredning.

Vid påminnelsefaktura tillkommer påminnelseavgift på 60:-/påminnelse.

Avbokning av privatlektion, rådgivning eller beteendeutredning inom 14 dagar till bokning debiteras du full avgift för den tjänst du bokat.

Ombokning av privatlektion, rådgivning eller beteendeutredning vid mer än 24 timmar utgår ingen avgift. Ombokningar mindre än 24 timmar utgår avgift om 50% av tillfällets kostnad. 

Force Majeure
Förhinder att utföra tjänst, Force Majeure
Om vi mot förmodan inte klarar av att utföra vår tjänster vid förhinder så som krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning, eller annan omständighet som part inte råder över och som förhindrar att fullgöra avtalsenliga skyldigheter kommer vi snarast möjligt meddela er genom era angivna kontaktuppgifter. Ingen ersättning utgår normalt sett vid sådant tillfälle.

Ändringar till de allmänna villkoren
Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses vara accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

Tvist och lagval
Vid tvist om ersättningsskyldighet vid avbokning ska du uppvisa din dokumentation i form av Email-kopia eller liknande historik som visar att avbokningen gjorts inom tidsfristen från behandlingstiden.

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till allmänna reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.eu/consumers/odr

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.