Tre potentiellt farliga arbeten för hundar

Tre potentiellt farliga arbeten för hundar

Hundar har använts av människan för våra egna syften i alla tider och det verkar vara något många hundar gärna gör. Det är dock inte riskfritt att vara i människans tjänst. Det krävs planering, kunskap och god självinsikt för att inte riskera hundarnas välfärd i arbetet.
Hur sköter jag min doodles päls? Läsning Tre potentiellt farliga arbeten för hundar 5 minuter Nästa Nedvarvning efter fysisk aktivitet

Hundar har arbetat för människor sedan vi domesticerade dem för många tusen år sedan. Några arbetsområden har följt med sedan dess, andra har uppstått. I alla de fall där vi människor väljer att utnyttja hundar för vår vinning behöver vi också göra en bedömning gällande hur hunden påverkas. I vissa fall finns det överhängande risker kopplade till arbetet.

Här tar vi upp tre arbetsområden för moderna hundar och de risker som man sett i forskning. När vi är medvetna om riskerna kan vi också göra val som minimerar negativ påverkan på hundarna som jobbar.

Vakthundar

Vakt är ett av de äldsta användningsområdena för hundar. De kan användas för vakt av människor samt djur och annan egendom. Antingen vaktar de självständigt, till exempel innanför staket, eller på signal från sin ägare.

Det finns observationer inom vetenskaplig litteratur som visar att det används averisva metoder för att träna vakthundar. Till exempel händer det att strypkedjor används för dressyr, vilket kan resultera i skador på hundens hud, päls och nackmuskler.

Även själva arbetet kan utsätta hunden för fara. De människor eller djur hunden ska vakta mot är inte alltid ofarliga. Människor har till exempel observerats lägga ut gift till vakthundar. När hunden väl vaktar kan den fysiska interaktionen med den de ska mota bort innebära skaderisker. På 90-talet observerades att Malenois som används till skydd riskerar tandskador i samband med upprepad träning där de ska greppa en skyddsärm som skakas.

Idag används dock mer och mer positiv förstärkning i hundträning, något man sett har mycket färre risker kopplat till sig. Även inom skydd och vakt blir det bättre och bättre. Hundarna är generellt mycket motiverade att utföra sitt arbete. Med en välarbetad träningsplan och gedigen kunskap hos tränaren kan riskerna med just träning ofta minimeras.

Jakthundar

Det här är ytterligare en av de äldsta användningsområdena som har funnits med så länge människan hållit hundar. Idag finns specialiserade raser som jagar på ett eller några få sätt. Hundar kan driva vilt ensamma eller i grupp, jaga under jord i bytets gångar, de kan ställa, stöta, apportera - och mycket mer. Generellt ska hundarna inte döda bytet vid jakten, även om det finns fall där det är syftet. De ska istället se till att människan får optimala förutsättningar att skjuta viltet.

Hundar som jagar uppvisar ofta mycket stark motivation att utföra sitt arbete, vilket kan leda till att de överanstränger sig eller skadar sig när de är oförsiktiga i arbetet. Om de förväntas döda skadedjur kan de råka få i sig gift som människor lägger ut för att döda sådana djur. Vissa djur som jagas är också farliga i sig själva, till exempel vildsvin.

Även själva naturen kan skada de hundar som spenderar mycket tid utomhus i intensivt arbete. Vissa växter är skadliga och hundar som arbetas i kall luft/vatten kan råka ut för vattensvans som är smärtsamt.

Om hundarna arbetas i närhet av vapen, vanligen skjutvapen, kan de råka hamna i skottlinjen.

I jakt är det väldigt viktigt att ha en plan för alla potentiella situationer. Kunskap och förberedelse är nyckeln för att minimera skaderisker. Det finns första hjälpen-kurser för hund och det finns erfarna jägare som har löst de flesta kluriga situationer. Se till att hela jaktlaget är medvetna om vad som gäller.

Vallhundar

När människor började hålla stora flockar av djur för mat behövde de hjälp att kontrollera och förflytta dem. Det finns olika sorters vallarbete; hundar kan valla genom att skälla, de kan jobba tyst med "eyeing" på avstånd, de gå nära med kroppen eller använda tänderna. Olika raser är ofta specialiserade på en viss vallstil.

Den mest förekommande typen av skador hos den vanliga vallrasen Border collie är skador i huden, muskler, leder, skelett eller störningar i rörelseapparaten utan tydlig relation till en specifik skada (Agria, 2019). Det är troligt att dessa problem uppstår i samband med rasens arbete.

De raser som arbetar med kroppsvallning och så kallad heeling där de nafsar boskap i hasorna är utsatta för risker. Hundarna kan bli stångade, sparkade och stampade på av den boskap de vallar.

Traditionellt har man använt mycket aversiver, obehag, i träning av vallhundar för att de ska kontrollera sina impulser i närhet av boskap. Det kommer dock fler och fler duktiga tränare som kan träna upp vallhundar genom att foksuera på positiv förstärkning och smarta träningsupplägg. När det gäller de skador vallhundarna drar på sig kan många förebyggas genom ett ansvarsfullt friskvårdsarbete inkluderande uppvärmning, nedvarvning, rimliga arbetsmängder och stärkande träning vid sidan av arbetet.

Andra arbetsområden

Självklart finns det risker inom andra arbetsområden än de som nämns här. Kom ihåg att alltid se hunden som individ, även när den är ett arbetsredskap.