Hur man tämjer en fågel

Hur man tämjer en fågel

Att försöka tämja och bygga en relation med en fågel som inte har tidigare erfarenheter av människor kan kännas svårt. Vart ska man börja? Vad ska man göra? Vad innebär det egentligen att en fågel är tam? Många frågor cirkulerar kring ämnet, men det är inte så svårt som en kan tro.

Tam per definition kan vara ett lite luddigt begrepp. Att en fågel är tam innebär inte automatisk att den är kelig eller uppskattar beröring. 

Huruvida en fågel vill bli kliad eller inte är både artbundet och individuellt. Det är viktigt att vara medveten om att de flesta fåglar inte är kelvänliga djur. De är dock mycket sällskapliga och nyfikna och sitter gärna med när man gör saker.

Arter som i naturen lever i par och i små grupper är mer benägna att vilja bli kliade och mysa. Arter som naturligt lever i större grupper utan fasta partners, arter som sällan ses interagera intimt med varandra, kommer i princip aldrig att bli keliga. Att en fågel är tam innebär egentligen bara att den inte är rädd för människor samt att den söker sig till mänsklig kontakt. Var noga med vad du söker hos en fågel innan du väljer vilken art som ska få bli del av hushållet.

Att bygga upp en positiv relation mellan människa och fågel kräver tid, tålamod och planering. Men när relationen väl är etablerad är det värt all mödan. Tillit och förtroende lägger grunden för alla bra relationer, fåglar är inget undantag. Det viktigaste att tänka på när du försöker få en fågel tam är att allting måste vara på fågelns villkor. Att försöka tvinga sig på fågeln kommer enbart att göra den mer osäker.

Olika fåglar, individer och arter har olika förutsättningar. En ung fågel av mer tillgiven art så som tex nymfparakit, amazon eller conura kommer att vara lättare att arbeta med än en äldre fågel av mer lättflyktig art så som gräsparakit, rosella eller långsvansparakit. Fågelns tidigare erfarenheter kommer också att väga in i hur snabbt fågeln öppnar upp sig.  Om fågeln tidigare har varit utsatt för misshandel och dåliga levnadsförhållanden kommer det att ta lite längre tid att vända på vissa inlärda beteenden och rädslor. Det finns alltså många påverkande faktorer och individuella skillnader. Det som är gemensamt för alla är just tid och tillit.

Var börjar man då?

 Det första du gör när du tar hem en ny fågel är att låta den få vänja sig vid den nya miljön. En flytt är alltid stressande och det är viktigt att inte överväldiga fågeln första dagen. Låt fågeln sitta i sin bur/voljär i minst 24h innan du börjar interagera med den. Låt den ta in alla de ljud och rörelser som finns i det dagliga hemmet. Se till så att minst en sida av buren är insynsskyddad.

Passiv interaktion

När fågeln har vant sig och funnit en trygghet i sin nya miljö är det dags att börja umgås. Finns det fler fåglar i hushållet är det viktigt att även introducera dessa så att de har chans att lära känna varandra. Att bara låta fågeln vara nära och lyssna på när du pratar kommer att utgöra en viktig del i processen och det är något som ständigt görs.

Skapa en trygg miljö

Fåglar är flyktdjur av naturen och att kunna ta sig ifrån obehagliga situationer är därför ett måste för att bygga upp en positiv relation. Det kommer alltså vara mycket svårt att tämja en fågel som sitter instängd i en bur utan möjlighet att kunna ta sig därifrån när den känner sig trängd. Lättast är att ha fågeln lös med dig i huset och låta den komma till dig snarare än tvärt om. Börja gärna med att släppa ut fågeln i ett begränsat rum, till exempel ett sovrum. Spendera gärna många timmar i rad med fågeln i detta rum och låt fågeln bli nyfiken. Tag fram sådant som kan tänkas intressera fågeln för att locka den till dig. Möjligheten att dra sig undan kommer göra att fågeln blir modigare och vågar närma sig. En fågel som inte har möjlighet att ta sig undan en obekväm situation är mer benägen att bitas. Därav är det svårare att bygga upp tillit med en fågel som av någon anledning är rörelsebegränsad.

Följ maten

Mat är ett  utmärkt redskap när det kommer till att få en rädd fågel att närma sig. Välj en dag då du har möjlighet att vara hemma hela dagen. Släpp ut fågeln i det valda rummet och ge den ingen mat i buren.

Håll maten nära dig hela dagen så kommer fågeln komma närmare när den börjar bli hungrig. Fåglar är intelligenta djur och mycket snabbt kommer den inse att du inte vill den något illa och att äta nära dig är helt ofarligt. När den vågar ta mat ur en skål nära dig kan du börja ge mat ur handen istället.

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan att använda mat som motivation och att svälta en fågel. Fågeln ska inte behöva gå och lägga sig hungrig. Är den fortfarande hungrig när träningssessionen är över ska mat givetvis erbjudas i skål. Du kan också erbjuda basfoder i skål under dagen men undanhålla favoritmaten. Favoritmaten bör enbart komma från dig. Detta motiverar fågeln till att träna men den behöver aldrig gå hungrig. Detta kan liknas vid hur en hund gärna tränar för godis trots att den vanliga maten finns tillgänglig. Små fåglar brukar uppskatta solrosfrön. Dessa är dock väldigt feta och bör inte vara en del av den dagliga baskosten, men de fungerar utmärkt som godis vid träning. Att träna inkallning är ett utmärkt sätt att ge fågeln en förståelse för träning och belöningssystem. Använd gärna klicker till detta.

Kontaktträning

När fågeln känner sig trygg med att vara nära dig och äter ur handen är det dags att börja med kontaktträning. Kontaktträning används för att lära fågeln att vara okej med att bli tagen på olika ställen av kroppen. Detta kan komma väl till hand om du någonsin vill använda sele på fågeln och gör situationen mindre stressande när den ska till veterinären.

Ett bra sätt att börja kontaktträning är genom att placera lite mat en öppen handflata och sluta tumme mot pekfinger så att de bildar en ring.  Låt fågeln sticks in huvudet i fingerringen för att nå maten. Om fågeln biter backar du undan och den får ingen mat. Kom tillbaka ca fem minuter senare och testa igen. Ganska snabbt kommer fågeln att lära sig att händer inte är så farliga och faktiskt kan föra med sig något bra (godis) samt att det inte lönar sig att bita. Det går bra att använda en klicker för att underlätta denna övning. Allt eftersom fågeln blir mer bekväm med kontakt kan du öva på nya områden så som vingar och fötter.

Dra nytta av övriga fördelar om möjligt

Fåglar är nyfikna och sociala djur, dra nytta av detta när det går. Om du redan har andra tama fåglar i hushållet kan dessa vara mycket hjälpsamma när det kommer till att tämja nya fåglar. Låt den nya fågeln titta på när du umgås och tränar med de andra fåglarna. När den ser att de vågar kommer den själv att bli modigare. Den kommer också med största sannolikhet att härma och ta efter saker de andra fåglarna gör.

Slutord

I det stora hela är det inte så svårt att få en fågel tam, men det krävs som sagt tid och tålamod. För att det ska gå bra krävs det att du har ett stort intresse för träning samt har tiden att lägga. Vet du med säkerhet att detta något du är beredd att göra så kör på, det kommer att gå bra!