Bioterrarium - Ett ekosystem i miniformat

Bioterrarium - Ett ekosystem i miniformat

Biosubstrat och naturlig inredning är något av det bästa du kan göra för både dig själv och ditt djur. Men vad är då detta? Följande artikel förklarar lite enkelt vad det innebär att driva ett bioterrarium, ett ekosystem i miniformat.
Kungspyton - Skötselråd Läsning Bioterrarium - Ett ekosystem i miniformat 5 minuter Nästa Lek mer, må bättre!

Biosubstrat och naturlig inredning är något av det bästa du kan göra för både dig själv och ditt djur. Men vad är då detta? Följande artikel förklarar lite enkelt vad det innebär att driva ett bioterrarium, ett ekosystem i miniformat.

Hur ska ett terrarium inredas? Så länge djurets behov tillgodses finns det egentligen inget rätt och fel vad gäller val av dekoration och estetistik. Dock är det viktigt att tänka på att ju mer naturligt ett terrarium är desto mer berikande är det för djuret. Biosubstrat och naturlig inredning är något av det bästa du kan göra för både dig själv och ditt djur. Men vad är då detta? Följande artikel förklarar lite enkelt vad det innebär att driva ett bioterrarium, ett ekosystem i miniformat.

I naturen samarbetar många små organismer för att kretsloppet ska fortgå och naturen hållas ren. Detta är något vi bör sträva efter att uppnå även till våra djur i fångenskap när det är möjligt. Bioterrarier är för nybörjare enklast att starta till tropiska eller subtropiska djur som kräver mer fukt. Bioterrarier innehåller en eller flera arter av nedbrytardjur och en god bakterieflora, dessa bildar tillsammans ett naturligt kretslopp. Ett väl fungerande bioterrarium är mer lättskött, naturligare och betydligt mycket mer hygieniskt än ett vanligt terrarium. För att få igång ekosystemet i terrariet behöver du som tidigare nämnt bland annat en god bakterieflora. Detta återskapas enkelt med hjälp av lite jord ifrån ett redan stabilt bioterrarium eller utifrån skogen. För att tillåta bakteriefloran att frodas krävs ett lämpligt substrat. Exempel på detta är ogödslag torv/exo terra plantationsoil toppat med ett heltäckande lager av torra och multnande löv (tex bok). Substratet bör vara minst sju centimeter djupt för ett bra resultat.

 

 

Den viktigaste byggstenen i ditt bioterrarium kommer vara alla de små insekter och leddjur som ständigt arbetar med nedbrytning av biologiskt material. Smådjur så som tex gråsuggor, millipeder och hoppstjärtar kommer att utgöra de bästa städarna. För större terrarier kan större insekter som bland annat kackerlackor, mjölmask och rosenbaggar tillsättas. Den absolut vanligaste städaren i bioterrarier är hoppstjärten Folsomia candida. Hoppstjärt? Låter inte det underligt? Du undrar säkert vad det är. De finns mitt ibland oss, hela tiden var vi än befinner oss. Dessa små urinsekter tillhör de fåtal som lyckats erövra alla världens kontinenter, inklusive Antarktis. Trots sin ynka storlek utgör de i sin oräkneliga kvantitet en viktig roll i naturens ekosystem. Hoppstjärtar misstags ofta för att vara det de flesta inom terrariedjurshobbyn fruktar; ormkvalster (Ophionyssus natricis). Dock är dessa djurslag inte ens nära besläktade då ormkvalster tillhör gruppen spindeldjur. Hoppstjärtar å andra sidan är små leddjur som vandrat på jorden sedan urminnes tider. De räknades tidigare som insekter men klassas numera som en egen ordning inom klassen Entognatha.

Hoppstjärtar, tropiska gråsuggor och millipeder köpes enklast från personer som redan driver bioterrarier eller via personer som säljer grodfoder. Vanliga svenska gråsuggor och andra nyttiga kryp finner du enkelt ute i skogen. Alla smådjur, som gemensamt går under benämningen nedbrytare, är beroende av fukt för att överleva och håller sig nere i substratet. De kommer enbart upp till ytan för att äta av förmultnande växtdelar och avföring från reptilen som bor i terrariet. Det är bra att mata nedbrytarna med till exempel grönsaker lite då och då beroende på hur mycket avfall reptilen i terrariet producerar. För ett välfungerande bioterrarium krävs en stark population av nedbrytare. Det tidigare nämnda topplagret av löv håller fukten nere i substratet för att gynna nedbrytarna och ger reptilen tillgång till torra ytor att ligga på för att undvika svampinfektioner och röta.

När grunden är lagd är det dags att börja inreda terrariet. Fördelen med bioterrarier är att de utgör perfekta miljöer för levande växter. Tänk på att välja växter anpassade för det klimat just ditt djur frodas i. En bra börja är att undersöka vilka växter som lever i djurets naturliga habitat. Olika växter kräver olika ljusförhållanden och belysningen bör vara stark. LED-belysning rekommenderas till de flesta växter. Exempel på lättskötta växter som trivs i de flesta subtropiska och tropiska terrarier är Dracena sp, Hoya sp, bräken och Fittonia sp. Om du har tyngre, större eller klumpigare djur så som till exempel större ormar och ödlor är det viktigt att placera växterna strategiskt så att de inte blir förstörda. Placera gärna sköra växter nära ”trädstammar” och robusta grenar.

När ditt bioterrarium har etablerat sig kommer det bli mycket enklare att sköta om än ett ”vanligt” terrarium/vivarium. Ingen avföring ska plockas bort utan blir mat åt nedbrytarna. Inga desinfektionsmedel får heller användas då detta är skadligt och stör den goda bakteriefloran. Vattenkaret skall dock diskas som vanligt. Växter och löv som vissnar kommer att brytas ner och ge näring till andra växter. Denna typ av terrarium kommer att förgylla både din hobby och ditt djurs liv.