Vanliga Råttsjukdomar

Vanliga Råttsjukdomar

Jag är ett bytesdjur som döljer sjukdom så länge jag någonsin kan. Första tecken på sjukdom och stress kan vara att jag är hängig, inte sugen på bus eller mat, att det kommer röd vätska ur ögon och nos, den kallas porfyrin och är alltså inte blod.
Gömställen för fisk Läsning Vanliga Råttsjukdomar 2 minuter Nästa Berikning för geckos

Jag är ett bytesdjur som döljer sjukdom så länge jag någonsin kan. Första tecken på sjukdom och stress kan vara att jag är hängig, inte sugen på bus eller mat, att det kommer röd vätska ur ögon och nos, den kallas porfyrin och är alltså inte blod. Här nämns några vanliga sjukdomar, läs gärna mer på www.veterinaren.nu


Mykoplasma och problem i luftvägarna

Nysningar eller väsande ut- och inandning? Luftvägarna hos råttor är mycket känsliga och kan lätt drabbas av infektioner. Damm från till exempel spån kan orsaka luftvägsproblem. En bakterie som ofta är orsak till luftvägsproblem hos råttor är Mykoplasma pulmonis. Den är svårbehandlad men veterinär kan lindra symptomen. Fettma, dålig kost och dålig hygien ökar risken för infektion.

 

Hudproblem

Håravfall, klåda eller mjäll? Dessa symptom kan bero på kvalster och ringorm. I båda fallen behövs medicinsk behandling som ordineras av veterinär.

Diarré

 Lätt flytande och mjuk avföring? Det är ofta för mycket grönsaker eller snabba ändringar i kosten som kan ligga bakom diarré. Det är därför viktigt att alla matförändringar sker gradvis. Om det är för mycket grönsaker som är orsaken så tag bort dem tills avföringen blivit normal igen. Om diarrén fortsätter - kontakta veterinär!

Infektion i mellanörat

Dålig balans, lutande huvud eller cirkelgång? Då är det troligtvis fråga om en infektion i mellanörat. Behandlas med antibiotika som skrivs ut av veterinär.

Cancer

Förekommer i ofta hos äldre råttor och om det handlar om yttre tumörer kan detta oftast åtgärdas. Invärtes tumörer är svårare att behandla. Fet kost ökar risken att råttan utvecklar “godartade knölar”.