Vanliga mussjukdomar

Vanliga mussjukdomar

Jag är ett bytesdjur som döljer sjukdom så länge jag någonsin kan. Första tecken på sjukdom och stress kan vara att jag är hängig, inte sugen på bus eller mat, eller ser lite matt och tråkig ut i pölsen. Lär känna mig så att du vet vad som är normalt för just mig. Här nämns några vanliga sjukdomar.

Jag är ett bytesdjur som döljer sjukdom så länge jag någonsin kan. Första tecken på sjukdom och stress kan vara att jag är hängig, inte sugen på bus eller mat, eller ser lite matt och tråkig ut i pölsen. Lär känna mig så att du vet vad som är normalt för just mig. Här nämns några vanliga sjukdomar. Läs gärna mer på www.veterinaren.nu

Snuva/Rossel

Luftvägsproblem hos möss brukar ofta kallas rossel, detta på grund av det karakteristiska rosslande ljudet som ofta hörs från musen när den får en inflammation i luftvägarna. Musen kan också nysa och få svårt att andas. Snuva/rossel hos möss orsakas ofta av bakterier och kan vara dödligt för en mus. Om musen nyser, rosslar eller verkar få svårt att andas måste alltså musen tas till veterinär som kan avgöra hur musen bör behandlas.

Tumörer

Knölar på möss är tyvärr ganska vanligt. Allra vanligaste tumörtypen hos möss är juvertumörer som kan sätta sig nästan vart som helst på musen. Juvertumörer hos möss är nästan alltid elakartade och kan växa mycket snabbt. Det går att operera bort juvertumörerna men ofta har cancern redan hunnit sprida sig. Därför är det vanligare att låta musen vara kvar så länge som tumören inte blir sårig eller allt för stor så att den hindrar musen från att röra sig normalt och när det är dags låta musen somna in hos veterinär.

 

Parasiter

Det förekommer att möss får hudparasiter i form av pälsätare eller blodsugare. Ibland kan man se ohyran i pälsen men ofta behövs det provtas hos veterinär. Tecken du bör vara uppmärksam på är om musens päls blir gles eller trillar av, om du ser ”skräp” i pälsen eller musen börjar klia sig onormalt mycket.

 

Stereotypier

Det är tyvärr inte ovanligt att möss lever i torftiga burar där deras behov inte tillgodoses. Ett sådant liv orsakar mycket stress och ångest hos djuret. För att lätta på stressen utvecklas stereotypier, som liknar tvångsbeteenden. De utförs om och om igen, till synes utan mening. Ser man sådana beteenden ska man fundera över djurets levnadssituation, men man ska inte hindra beteendet om djuret inte skadas av det. Fokusera på att ditt djur ska må så bra som möjligt!