Vanliga Gerbilsjukdomar

Vanliga Gerbilsjukdomar

Jag är ett bytesdjur som döljer sjukdom så länge jag någonsin kan. Första tecken på sjukdom och stress kan vara att jag är hängig, inte sugen på bus eller mat, eller ser lite matt och tråkig ut i pölsen. Lär känna mig så att du vet vad som ärnormalt för just mig. Här nämns några vanliga sjukdomar.
Snuva
Det är ganska vanligt att gerbiler drabbas av snuva och snorig nos. De kan bli förkylda precis som vi. Om symptomen sitter i flera dagar bör veterinär kontaktas. Förebygg snuva genom att ha dammfritt underlag i underlag i buren, dragfritt och en bra miljö i övrigt.


Epilepsi
Tyvärr har många gerbiler epilepsi som triggas av stress. Hur mycket kramper de får varierar. Oftast behandlas inte epilepsin eftersom medicinen har tråkiga bieffekter. Verkar gerbilen mycket påverkad så bör du kontakta veterinär för rådgivning. Förebygg och underlätta för gerbilerna genom att minska stress. Det görs genom lugn hantering och en bra miljö.


Tyzzers sjukdom
Det här är en infektion som drabbar hela gerbilen. De blir allmänt nedsatta med tufsig päls, dålig mage och pigghet. Sjukdomen skadar hjärta, lever, lymfknutor och magtarmkanal. Veterinär måste kontaktas akut eftersom utgången ofta är dödlig.


Stereotypier
Det är tyvärr inte ovanligt att gerbiler lever i torftiga burar där deras behov inte tillgodoses. Ett sådant liv orsakar mycket stress och ångest hos djuret. För att lätta på stressen utvecklas stereotypier som liknar tvångsbeteenden. De utförs om och om igen, till synes utan mening. Ser man sådana beteenden ska man fundera över djurets levnadssituation, men man ska inte hindra beteendet om djuret inte skadas av det. Fokusera på att ditt djur ska må så bra som möjligt att stereotypier inte utvecklas! Behöver du hjälp så kontakta vår etolog.