Harmonisk hundlek

Harmonisk hundlek

Att låta sin hund leka med en annan hund utvecklar och stärker hunden på många vis, om det går rätt till! Om den ena hunden inte vill leka måste vi som ägare ta ansvaret och avbryta, om den andra hunden inte uppfattar signalerna.

Att definiera vad lek mellan två hundar exakt är finns det många som har försökt beskriva men inte lyckats, även om det finns mängder av forskning på området. Därför har forskare valt att istället definiera och beskriva vad som händer under leken, signaler och kroppspråk.
Gordon M. Burghardt, en forskare som jobbar inom ursprung och utvecklingen av lekens beteenden, är en av de som har tittat på de olika beteenden inom leken mellan djur. Följande fem kriterier hjälper oss att se och etablera de förutsättningarna som behövs för att skilja lek från andra icke-lek relaterade beteenden.

Leken behöver en trygg miljö och en känslomässigt säker atmosfär

För att en hund ska vilja leka behöver den känna sig säker på platsen den befinner sig på. Det kan innebär att platsen är fri från saker som den är rädd för, att den har husse eller matte nära, att den kanske har en annan hund som den litar på nära sig. Så med endast dessa raderna kan vi tänka att om en hund börjar leka så anser den situationen och omgivningen som säker. Detta är något som blir ett stort genomslag för hundar som tidigare känt sig osäkra eller rädda utanför deras trygga hem.

Hundar som har ont i sin kropp eller är trötta kommer därför inte vilja leka alls eller inleda lek för att sedan kanske bli arg när det börjar gå för vilt till, för att den inte orkar mer.

Leken har inget annat syfte än att just leka

Leken består av jakt, aggressiva och sexuella beteenden men är ändå väldigt olikt varje beteende i sig själv.
Där finns inget riktigt byte, men en kompis som låtsas vara ett. Varken den som jagar eller den som blir jagad springer i den hastigheten som de skulle ha haft om jakten var på ett riktigt byte, eller om hunden faktiskt kände sig som ett byte själv. Den hunden som blir jagad låter jägaren komma ifatt. Den låter bli att gömma sig. Jägaren tar inga genvägar utan följer samma spår som bytet.

Så jaktlekar är handlar inte om att fånga ett byte, det handlar om två individer som leker. Här är det också viktigt att rollerna byts ut mellan varven. Jägaren blir bytet och bytet blir jägaren.

Den starkare individen försvagar sig själv för att den svagare individen ska få chansen att vinna, innan rollerna byts ut. När vi menar starkare och svagare är det inte enbart menat på fysiskt plan utan även mentalt. Här finns det en stor risk, att den hunden som blir den starkare och kanske puttar omkull och välter den som upplevs som svagare i leken, anses som dominant men så är inte fallet.

Dominans är ett beteende som uppstår hos individer när resurserna är begränsade.

Lek är frivilligt och självbelönande

Det är viktigt att leken kan stoppas när som helst av vilken av hundarna som helst och att varje hund deltar av sin egen vilja.
Att leka är självbelönande så därför behöver vi inte lägga till belöningar för att en hund leker med andra hundar. Däremot så kan det vara bra att uppmuntra med rösten när man ser att de båda hundarna respekterar varandra och leker på ett korrekt vis, framförallt valpar och unghundar som fortfarande utvecklar sociala beteenden och språk.

Hundens egna belöningssystem i kroppen sätts igång och gör det lättare för hundarna att lära sig nya saker genom lek. De lär sig om sociala beteenden hundar emellan och vad de kan och inte kan göra rent fysiskt med sina kroppar.

Lek är annorlunda från verklighet

Lekbeteenden är ofullständiga, modifierade, överdrivna och oförutsägbara. Beteendena är avskilda och frivilligt ihop satta och alternerade i form, utförande och intensitet.
De är kombinerade av jakt, aggression, sexuella beteende och självhandikapp men fullfölljer inte sitt verkliga syfte eller blir avbrutna av mönster från andra beteenden. Vad som kommer här näst är svårt att förutse vilket gör varje lek unik.

Vad som också gör varje lek unik har att göra med hundens ras, ålder men även hunden som individ och dess tidigare erfarenheter av lek med andra hundar.

Lek är en kreativ repetition

Repetition är ytterligare en funktion i leken. Att kasta med huvudet, lyfta upp tassarna, bitas, puttas eller lekbuga upprepas flera under lekens gång. Riktiga lekbeteenden är alltid flexibla och varierande. En lekfrekvens ser aldrig likadan ut även om beteendena och rörelserna ser likadana ut, de varieras konstant

Vad kan vi göra för hundarna?

Genom att fundera över dessa punkterna kan vi se till så att våra hundar får trevliga erfarenheter och upplevelser i lek med andra hundar.

Vi bör välja hundarnas lekkompisar med omsorg. Låta de leka med likasinnade individer och raser. Låta valpar få träffa både gamla, vuxna och unga hundar. Övervaka och se så att leken är ömsesidigt frivilligt och trygg. Att rollerna byts kontinuerligt så att inte samma hund alltid blir jagad eller anses som den svaga.

Hundar är sociala djur, men inte på samma plan som oss. För en hund kan det räcka att ha 1-3 lekkompisar som de går riktigt bra ihop med. Låt din hunds röst bli hörd och avbryt om du känner att något kommer bli tokigt. Ta pauser i leken.

Vi måste även se till så att omgivningen är säker och trygg. Vi måste framförallt försäkra oss om hundens fysiska hälsa. Om en av hundarna har ont eller är trött så kan det få tråkiga resultat.