Särskilda villkor för Djurhotellet

Villkor
Vi kommer alltid att se till djurets bästa efter vår kunskap, erfarenhet och den information ni gett oss. Är vi osäkra gällande djurets beteende, hälsa eller annat kommer vi att i första hand kontakta er. Är ni inte kontaktbara kommer vi agera efter vår yttersta omvårdnad till djuret.

Tider & lämning  Måndag – Fredag
Ut-checkning 11:00
In-checkning 15:00

Tider & lämning Lördag, Söndag, Afton
Ut-checkning 09:00
In-checkning 10:00

STÄNGT midsommardagen, juldagen och nyårsdagen
Var säker på att du inte bokat så att in/utcheckning faller på midsommardagen, juldagen och nyårsdagen.

Avlämning
Inackorderingen sker under hotellets öppettider. Ägaren går igenom detaljerna med personalen om vistelsen på djurhotellet. Därefter går båda parter in och lämnar djuret i sin bur/voljär/hage/rum

Avhämtning

Avhämtning sker under hotellets öppettider. Om annan än ägare skall hämta måste detta meddelas. Inget djur lämnas ut till icke ägargodkänd person. Ta med Id-handling vid avhämtning för att styrka din identitet.

Försenad avhämtning
Kan du inte hämta ditt djur på avtalat datum utgår det en extra debitering med dubbla dygnshyran/dygn fram tills dess att du hämtar ditt djur.

Utebliven avhämtning
Avhämtar du inte ditt djur senast 7 dagar efter avtalad avhämtningsdag håller vi djuret högst 30 dagar från avhämtningsdatumet. Därefter debiteras 30 dagars dubbel hyra genom fakturering till din hemadress. Vid utebliven kontakt tar vi över ägaransvaret för ditt djur.

Utvalda Helgdagar
Under dessa dagar går det inte att hämta eller lämna ditt djur.
midsommardagen, juldagen och nyårsdagen

Tidigare hemresa
Om ert djur checkar ut tidigare in beräknat utgår ingen ersättning för kvarstående dagar.

Betalningsvillkor & priser
Betalning för djurhotellet avser alltid så kallad bokningsavgift. 
Aktuella priser anges vid tidpunkten för beställningen för då tiden rådande prissättning, hänvisas till hemsida www.zoogiganten.se
ZooGiganten har förbehåll för felskrivningar och tryckfel.

Betalning
Bokningsavgift erlägges med 100% av vistelsens kostnad vid bokningstillfället.
Transaktionen anses vara till fullo betalad på incheckningsdagen.

Avgifter och inköp

Köp från Djurhotellet, avgifter och serviceavgifter som utnyttjas under vistelsen debiteras vid utcheckning.

Försäkring, Vaccinering, Olycka, Sjukdom, Ohyra
Veterinärvårdsförsäkring
Zoogiganten står inte för kostnader vid behov av veterinärvård. Är ditt djur veterinärvårdsförsäkrad kan du undvika onödiga kostnader vid akuta sjukdomstillstånd eller skador. 

Intyg försäkring
Kopia på djurets försäkringsintyg lämnas till ZooGiganten innan eller på incheckningsdagen om sådant finnes.

Vaccinering – kanin/katt
Kanin skall vara vaccinerad mot Myxomatos samt RVHD. Det är inget krav om RVHD2. Kopia på djurets vaccinationsintyg lämnas till ZooGiganten innan eller på incheckningsdagen.
Katt skall vara vaccinerad mot kattpest och kattsnuva. Kopia på djurets vaccinationsintyg lämnas till ZooGiganten innan eller på incheckningsdagen

Vid olycka/skada
Om djuret blir skadad under vistelsen och vi bedömer att någon form av vård krävs kommer vi i första hand kontakta dig för råd. Är situationen akut och vård krävs omgående kommer vi ta djuret till närmsta veterinärmottagning/djursjukhus.

Ersättning vid olycka/skada
Om djuret förolyckas eller skadas under vistelsen på djurhotellet är ZooGiganten inte ersättningsskyldiga för uppkomna skador.

Skadat djur / fysiskt handikapp
Ett skadat eller på annat sätt fysiskt handikappat djur får i normala fall inte vistas på djurhotellet. Det kan i särskilda fall tillåtas om ZooGigantens personal avgör om detta går att hantera utifrån att djuret kan hantera miljön.

Sjukt djur
Sjuka djur får ej vistas på djurhotellet förrän 1 vecka efter att den är konstaterat symptomfri. Ingen ersättning utgår vid förlorade dagar på djurhotellet. Ägaren ombeds kontakta ZooGiganten innan incheckning om djuret uppvisar symptom på sjukdom, då vi kan bedöma om eventuella möjligheter att inackordera ert djur kan finnas.

Diarré, Kräkningar, Nedsatt allmäntillstånd
Om ditt djur uppvisar dålig hälsa, diarré, kräkningar eller nedsatt allmäntillstånd får denna ej vistas på djurhotellet förrän 1 vecka efter att den är konstaterat symptomfri.

Sjukdom under vistelse
Om djuret blir sjukt under vistelsen kommer denna först sättas separat för att skydda andra från att bli smittade samt för att ge individen lugn och ro. Bedömer vi att någon form av vård krävs kommer vi i första hand kontakta dig för råd. Är situationen akut där omgående vård krävs kommer vi ta djuret till närmsta veterinärmottagning/djursjukhus. Avgiften för veterinärbesöket bekostas djurägaren. ZooGiganten är ej ansvarig för eventuella uppkomna sjukdomar och ej ersättningsskyldiga vid någon form av sjukdom.

Ohyra
Djur med någon form av ohyra får ej vistas på djurhotellet. Detta skall behandlas med fullständig komplett behandling innan inflyttning på djurhotellet. Inflyttning till hotellet får först göras tidigast 1 vecka efter att den är konstaterat symptomfri.

Dödsfall
Vid fall av sjukdom, olycka eller åldersrelaterade orsak som gör att ett djur går bort. Ordnas en respektabel plats för denna som djuret kan ligga nerkyld i tills ni är redo för att, om ni önskar, hämta hem. Ingen ersättning utgår vid dödsfall.

Sjukt djur efter vistelse på djurhotellet
ZooGiganten kan inte hållas ansvarig för några omständigheter som må drabba djuret efter en vistelse på djurhotellet.

Grupper
Grupphållning
Har du fler djur måste de fungera tillsammans för att dela voljär/bur/hage/rum. Om djuren uppvisar farligt eller stressande beteende mot varandra under vistelsen, separeras dessa och ägaren debiteras hyra för extra voljär/bur/hage/rum

Ändring av bokning & Avbokning

Ändring och avbokning av vistelse hanteras via mejl. Skicka mejl till djurhotell@zoogiganten.se för att få hjälp med att ändra eller avboka din vistelse.

Ändringar och avbokningar skall ske minst 3 dagar innan incheckningsdagen då återbetalas din bokningsavgift med 100%

Avbokningar efter 3 dagar till incheckning debiteras/återbetalas med 50% av den totala kostnaden för hotellvistelsen. Dyker ni inte upp på incheckningsdagen och inte har hört av er så debiteras ni med 100% av den totala bokningsavgiften. Zoogiganten förbehåller sig alltid rätten att vid anledning avboka er vistelse.

Foder
Foder ges efter era anvisningar. Ägare är ansvarig för att eget foder skall räcka för hela perioden. Tar eget fodret slut under vistelsen debiteras ägaren vid hämtningen ordinariepris av vald förpackning. Resterande foder tar ägare med sig vid utcheckning. Vi kan endast tillhandahålla foder som finns i vårt ordinarie sortiment i butiken. Snacks tillhandahålls efter det som för tillfället finns på ZooGigantens djurhotell.

Eget foder
Önskar du bruka ditt egna foder finns det utrymme för er förvaring. Vi utfodrar efter överenskommelse med dig.

Aktivering & anpassning
Individuell anpassning
Har ditt djur några vanor vill vi gärna försöka göra det så bra som möjligt för den enskilda individen. Vi utgår ifrån den information som du tillhandahållit vid ansökan och incheckningen.

Djurets storlek, voljär, bur, hage, rum
Jordbruksverkets lag om utrymmen (L-80)

Vid alla tillfällen följer vi minst jordbruksverkets regler gällande utrymme vid hållande av djur under inackorderingen. Vi försöker alltid hålla extra utrymme utöver de kravställda mått från JBV.

Force Majeure
Förhinder att bedriva inackordering, Force Majeure
Om vi mot förmodan inte klarar av att tillgodose löftet om inackordering vid förhinder så som krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning, eller annan omständighet som part inte råder över och som förhindrar att fullgöra avtalsenliga skyldigheter kommer vi snarast möjligt meddela er genom era angivna kontaktuppgifter. Ingen ersättning utgår normalt sett vid sådant tillfälle..

Ändringar till de allmänna villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses vara accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

Tvist och lagval

Vid tvist om ersättningsskyldighet vid avbokning ska du uppvisa din dokumentation i form av Email-kopia, sms-historik eller liknande som visar att avbokningen gjorts inom tidsfristen från behandlingstiden.

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till allmänna reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.eu/consumers/odr

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.